Ředitel

  1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
  2. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
  3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

(z Rozhodnutí zakladatelů o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnoti MAS Nad Prahou z 24. 11. 2014)

 

Ředitelem společnosti je Ing. Iva Cucová, MBA.

 

 


 

Kontakt

MAS Nad Prahou o. p. s. Kancelář MAS Nad Prahou
Mělnická 275, Líbeznice, 1. patro

Hodiny pro veřejnost:
PO 8 - 16
ÚT 8 - 12
ST 8 - 12, 13 - 16
ČT 8 - 12
PÁ 8 - 14
tel.: + 420 608 750 224
datová schránka: qi5vybi
info@nadprahou.eu