Komunitní plán sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595

Výstup z projektu: Komunitní plán sociálních služeb

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019

Výše finanční podpory: 1 879 360,-

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na  území MAS Nad Prahou

 

Kompletní katalog sociálních a návazných služeb

 

Fokusní skupiny

 

publikováno 3. 1. 2019

Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou - co nás čeká v roce 2019

V MAS Nad Prahou už rok probíhá projekt Komunitní plánování sociálních služeb. Projekt nekryje přesně území obcí MAS Nad Prahou. Týká se celého území obce s rozšířenou působností Neratovice. A část obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jde o obce Bášť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová ves, Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň, Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany, Máslovice, Odolena voda, Panenské Břežany, Veliká ves, Vodochody, Zdiby, které byly v projektu označeny jako Líbeznice a okolí a Odolena voda a okolí.  V projektu úzce spolupracujeme s MAS Střední Polabí, kde probíhá stejný projekt pro zbytek ORP Brandýs a další území.

Je téměř za námi období rozhovorů, analýz a sbírání dat. Podařilo se nám ustavit Pracovní a Koordinační skupiny. Pracovní skupiny už se několikrát sešly a z jejich setkání vzešly zajímavé podněty, včetně požadavků na témata přednášek a vzdělávání, různého pojetí Senior taxi či možnosti kluboven pro teenagery. Zejména starostové obcí sdílely své zkušenosti a nápady, které se staly inspirací pro ostatní. Nyní čekají Pracovní skupiny pravidelné schůzky, které by měly již mít konkrétní výsledky potřebné k napsání Střednědobého plánu sociálních služeb, jenž bude výsledkem projektu. Setkání pracovních skupin jsou otevřená a účastnit se jich může kdokoliv. Vítán je každý, kdo se chce podílet na zlepšování života v území, dostupnosti a kvalitě sociálních služeb, kdo se chce podělit o svou zkušenost.

O jejich konání se dozvíte vždy na našich stránkách, na našem Facebookovém profilu a, doufejme, i na webových stránkách obcí, které se projektu účastní. Pracovní skupiny jsou čtyři, podle cílových skupin. Jsou to Senioři, Rodina a děti, Zdravotně postižení a Osoby ohrožené sociálním vyloučením a menšiny.

Mnohdy je pro nás těžké dostat se k těm, kteří by nám měli co říct, ve skupině Zdravotně postižení. Hledáme lidi se zdravotním handicapem nebo osoby o ně pečující, kteří by si s námi přišli popovídat o tom, co z jejich pohledu v území schází, s čím se potýkají. A hledat společně řešení. Stejně tak ve skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením a menšiny. Srdečně zveme příslušníky menšin, sociálně slabé osoby, lidi, kteří se potýkají s exekucemi a jinými životními problémy, aby si s námi přišli promluvit o tom, jaká pomoc v území by se jim hodila. Například jaké poradenství by uvítali.

Plánovat komunitně znamená plánovat odspoda. Plánovat lidmi, kteří využívají nebo by potřebovali využívat sociální (a návazné) služby v území. Myšlenka projektu je opravdu dobrá, ale celé se to neobejde bez lidí, komunikace a sdílení informací. Věříme, že v roce 2019 se zapojí co nejvíce z Vás, aby smysl projektu byl naplněn.

 
 

Problém neexistence společného komunitního plánu sociálních služeb ve SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav byl identifikován již v projektu Podpory meziobecní spolupráce, který se také ve velké míře zabýval problematikou sociálních služeb. Na základě těchto výstupů byl v roce 2015 zformulován požadavek Shromážděním starostů MAS Nad Prahou na zpracování komunitního plánu .

Výzva ohledně komunitního plánování sociálních služeb byla vyhlášena až koncem roku 2016.  MAS Nad Prahou se okamžitě pustila do přípravy projektu pro celý region. Po jednáních s vedením města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Neratovice MAS začátkem roku 2017 podala žádost o podporu projektu Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou.

Cílem projektu je zavedení a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v celém regionu Nad Prahou.

Prostřednictvím metody komunitního plánování chceme vyhodnotit a aktualizovat již doznívající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Neratovice (dále SPRSS), který byl zpracován na období 2013 – 2017 a zpracovat podobné plány pro obce v okolí Líbeznic a Odolena Voda.

Věříme, že samotný projekt pomůže obcím se v dané problematice lépe zorientovat - identifikovat problémy v regionu, zmapovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb dle platného zákona o sociálních službách, vytvořit a zajistit optimální sítě směřující ke zlepšení kvality života občanů a k prevenci sociálního vyloučení. Projekt také umožní zvýšení komplexní informovanosti odpovídající potřebám cílových skupin, zapojení veřejnosti do dění v regionu a zejména vznik strategie, tj. efektivního nástroje pro podporu dostupných soc. služeb na místní úrovni. Dále předpokládáme, že existence SPRSS v ORP Neratovice, územní blízkost a zkušenosti s metodou komunitního plánování mohou urychlit a kvalitativně posunout celý proces ve zmiňovaném regionu. 

 

Kontakt

MAS Nad Prahou o. p. s. Kancelář MAS Nad Prahou
Mělnická 275, Líbeznice, přízemí (Regionální informační centrum)

Prázdninový provoz do 31. 8. 2020
PO 8-12 13-16
ÚT 8-12 13-16
ST zavřeno
ČT 8-12 13-16
PÁ zavřeno
Najdete nás v přízemí nebo v kanceláři v 1. patře.
tel.: + 420 608 750 224
datová schránka: qi5vybi
info@nadprahou.eu