Partneři

K 24. dubnu 2018 má uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 75 partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám:

  • Hasiči, rybáři a zemědělci
  • Kultura a sociální oblast
  • Místní samospráva a DSO
  • Sport a tělovýchova
  • Stavebnictví a zahradnictví
  • Školství
  • Volnočasové aktivity


 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

Partneři - tabulka.jpg 

Kontakt

MAS Nad Prahou o. p. s. Kancelář MAS Nad Prahou
Mělnická 275, Líbeznice, 1. patro

Hodiny pro veřejnost:
PO 8 - 16
ÚT 8 - 12
ST 8 - 12, 13 - 16
ČT 8 - 12
PÁ 8 - 14
tel.: + 420 608 750 224
datová schránka: qi5vybi
info@nadprahou.eu